ČARODEJNÍK

Čierny kabát, palica drevená,Femmes Fates mp3
úsmev úškrn, postava zahalená.
Čarodejník čaruje,
opona sa dvíha.

Rieknuť slová, o chvíľu mlčí,
má čas rozpoznať, kto si čo zaslúži.
Čarodejník čaruje,
opona sa dvíha.

Ref:
Čarodejník, palicou máva.
Nikdy, nikdy nevieš, v kom sa schováva
čarovná sila, jeho vôle dávať
životu novú iskru a prekážky lámať.

Úsmev, úškrn a čierne zuby,
tmavý pohľad a líščie pohyby.
Čarodejník čaruje,
opona sa dvíha.