ČAS V HODINÁCH

Mám sen nie je ničím zvláštny:
kráčať, s Tebou smiať sa blázniť.
Vídať všade starých známych,
spievať o časoch zamotaných.

Chodievať po známych cestách sem a tam,
neskrývať, čo na duši práve mám.
Rozprávať a počúvať Ťa do rána,
nebáť sa, že príde rana boľavá.

Mám deň, je však príliš krátky.
Vstávam, na svitaní s vtákmi.
Som tá, ktorá našla cestu v nás,
čas nech obráti sa v hodinách.

Hodín nám stále menej ostáva,
Vídam Ťa často len v svojich predstavách.
Vedz že Ťa ešte stále v srdci mám,
osud nás len skúša, nie je proti nám.
Je to hráč, je to hráč…